www.northcar.se

Fler nya företag – och färre konkurser

Under årets två första månader ökade antalet nyregistrerade företag med 20 procent, jämfört med samma period 2014. Samtidigt sjönk konkurserna med 25 procent.

Ti 3 mar 2015


www.foretagarna.se/regionforeningssidor/vasternorrland/


Fr 10 apr 2015
Sundsvall
BGT Måleri AB

Fr 17 apr 2015
Sundsvalls Tingsrätt
A Lindewall Förvaltning AB

KONTAKTA REDAKTIONEN:
EkonoMedia Affärspress AB Sjögatan 23, 852 34 Sundsvall
Tfn: 060-17 05 50